Koronainformasjon

Denne sida skal alltid vere oppdatert i forhold til kva retningslinjer som gjeld.

Dette gjeld frå og med 12.02.22

Regjeringa har fjerna alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19. Dette gjeld frå og med 12.02.22:

  • Praktiser god hand- og hostehygiene.
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
  • Test deg ved symptom. Skoleelevar er unntatt testing. Det er ikkje lenger nødvendig å teste deg dersom du ikkje har symptom, sjølv om du har nærkontaktar som er smitta.
  • Hald deg heime ved nyoppståtte luftvegssymptom og dersom du føler deg sjuk. Du bør bli heime til forma er god, og du har vore feberfri i 24 timar. Milde restsymptom som rennande nase, snørr, hes stemme og noko hoste er greitt.
  • Ved positiv covid-test bør du halde deg heime i fire dagar frå symptomstart eller frå dagen for positiv test, dersom du ikkje har symptom. 
  • Ta kontakt med legen din dersom du er uroa for eiga helse eller for barnet ditt.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/#tocNode_9

Om testing generelt

Testing kan ein gjere med PCR-test ved ein teststasjon, eller sjølvtest (hurtigtest) heime. Testane skal vere merka for å vere godkjend.

Unntak frå fråværsregelen ut skoleåret

Elevar som har fravær av helsegrunnar, skal sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. Unntaket frå regelverket gjeld ut skoleåret. Elevar under 18 år må likevel legge fram stadfesting frå ein forelder, mens myndige elevar kan legge fram eigenmelding.

Fravær av helsegrunnar omfattar alt helserelatert fråvær, blant anna sjukdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftvegssymptom og sjukdomskjensle. 

Dersom eleven legg fram stadfesting frå ein forelder eller eigenmelding, skal fråværet:

  • ikkje førast som fravær på elevane sitt vitnemål og kompetansebevis
  • vere unnateke fråværsgrensa

Kontakt