Skolestart 22. august

Her får du en oversikt over når de ulike trinnene skal møte opp første skoledag, og hvilke utdanningsprogram som er tilknyttet de ulike avdelingene våre. Vi ønsker både kjente og nye ansikt velkommen til oss mandag 22. august.

Skriv ut

Klasseinndeling:

Endelig klasseinndeling vil dessverre ikke bli klar før skolestart, da vi opplever tekniske problemer med systemene våre. Vi jobber med å rette opp i dette, og for å sørge for at alt er klart til mandag 22. august når nye og gamle elever kommer til oss. 

Oppmøte Fagerlia:

På avdeling Fagerlia finner du utdanningsprgram for studiespesialisering (ordinær, internasjonal, toppidrett og forsker), musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, helse- og oppvekst, samt teknologi- og industrifag. Adresse: Gangstøvikveien 27, 6009 Ålesund.

Vg109.00
Vg210.30
Vg312.00

 

Oppmøte Latinskolen:

På avdeling Latinskolen finner du utdanningsprogram for idrettsfag, studiespesialisering Vg3, og påbygging til generell studiekompetanse. Adresse: Øwregata 13, 6004 Ålesund.

Vg109.00
Vg2/Vg3/Påbygg10.30

 

Oppmøte Volsdalsberga:

På avdeling Volsdalsberga finner du utdanningsprogram for naturbruk, salg, service og reiseliv, samt informasjonsteknologi og medieproduksjon. Adresse: Sjømannsvegen 47, 6008 Ålesund. 

Vg109.00
Vg210.30

 

De første skoledagene går med til å bli kjent med nye lærere og medelever, få utdelt lærebøker, bli kjent med læringsplattformene våre og ikke minst til å bli kjent med skolen vår. Vi gleder oss til å se alle sammen 22. august!

Har du spørsmål om søknadsprosessen til videregående opplæring? I snarveiene under artikkelen finner du nyttig informasjon om søknadsprosessen, samt hvordan du fører deg opp på lokal venteliste hos oss. 

 

Informasjonsmøte for foreldre/foresatte på vg1

Onsdag 24. august og torsdag 25. august inviterer vi til informasjonsmøte for foreldre/foresatte til vg1-elevene. Du kan lese mer om dette her

 

Skoleskyss

Alle elever som har fått, og takket ja til, skoleplass kan allerede nå søke om skoleskyss. Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 kilometer avstand mellom hjem og skole*.
  • du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom, uavhengig av avstanden mellom bosted og opplæringssted. 
  • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, uten hensyn til reiselengde mellom bosted og opplæringsstedet.

Søknad fylles ut i skoleskyssportalen

 

Skole-PC

Som elev i Møre og Romsdal fylkeskommune kan du også søke om å få kjøpe PC gjennom skolen. Du kan benytte deg av PC-ordningen dersom du ikke har benyttet deg av den tidligere, og du:

  • starter i vg1 på en videregående skole drevet av Møre og Romsdal fylkeskommune, hausten 2022.
  • kommer fra et annet fylke og starter i vg2 på en videregående skole drevet av Møre og Romsdal fylkeskommune, hausten 2022.

Du kan lese mer om PC-ordningen til fylket her